Seminář INTELIGENCE SRDCE v Brně 7.-8.10.2017 “Srdce k nám nikdy nepřestalo mluvit, jsme to my, kdo ho přestal poslouchat”

INTELIGENCE SRDCE

Moudří všech dob nám říkají:

Poslouchej své srdce – jdi cestou, kterou ti ukazuje tvé srdce.

Nech si svým srdcem poradit –  důvěřuj informacím, které přichází z tvého srdce.

Ale co to znamená “poslouchej své srdce”?

A jak se poslouchá vlastní srdce?

Říct to je jednoduché, ale udělat to… jak?

 cuore2

Myslí to můžeš pochopit, ale uvést to do praktického života, to je něco jiného… souhlasíš se mnou?

Pro mne to bylo úplně stejné!

 

Ráda ti prozradím tajemství o biologickém orgánu, který se nazývá srdce.

Neurologické vědy zjistily, že srdce je skutečný a opravdový mozek, velmi sofistikovaný nástroj, který svojí frekvencí řídí zdraví celého fyzicko-emočně-duchovního systému.

Pokud je tvůj životní styl v souladu s touto frekvencí, tvůj imunitní systém řídí tvůj život tak, abys šel/šla směrem k sebe realizaci a dovolil/a si konkretizovat tvé sny, protože jsou v souladu s tím, kým skutečně jsi.

 

Omezující přesvědčení, kultura, náboženství a samotná společnost se svými pravidly tě vedou k přesvědčení, že určitý druh chování je lepší než jiný, protože tak tě budou uznávat a zasloužíš si uznání uvnitř systému, ale co cítíš ty?

FB_IMG_1478521897396

Mám několik jednoduchých otázek:

Jsi spokojený/á s tím, jak se dějí věci ve tvém životě?

Tvé zdraví, tvá práce, tvůj vztah ke tvým dětem a k manželovi/manželce, nebo k partnerovi/partnerce, jak vnímáš sebe vůči těmto věcem?

Jsi spokojený/á sám/sama se sebou, nebo někde uvnitř je něco, co tě neuspokojuje a stále vnímáš něco, co způsobuje, že se necítíš úplně šťastný/á?

A chci přidat ještě tu nejdůležitější otázku:

Víš, co je pro tebe skutečně důležité?

Každý z nás je bytostí, která je v neustálém vývoji a pokud tyto otázky v tobě otevřely zvědavost a prostor k objevení toho, co je pro tebe skutečně důležité a pro to, abys mohl/a opravdu realizovat to, kým skutečně jsi prostřednictvím tvých základních darů, talentů a nadání … v tom případě, je tento seminář pro tebe.

Chci ti seminář přiblížit několika informacemi o programu.

V průběhu prvního dne se budeme soustředit na to, co není cesta srdce.

Je velmi důležité rozpoznat a být si vědom toho, co tě omezuje a brání ti následovat tuto cestu.

Druhý den se budeme věnovat vytříbení smyslů a pocitů srdce.

Srdce má svůj jazyk a svůj jedinečný způsob komunikace.

Bohužel, špatné návyky a ztráta kontaktu s hlubokým poslechem našich potřeb nás vzdálil od následování cesty srdce…když znovu nastolíš tento kontakt, objevíš vnitřní nástroje, které ti dovolí rozpoznat vzkazy, které ti srdce neustále posílá, a budeš je používat jako průvodce v průběhu svého každodenního života.

“Srdce k nám nikdy nepřestalo mluvit, jsme to my, kdo ho přestal poslouchat

Následuj své srdce…budu tě čekat na “Inteligenci srdce”

Surya Cinzia Donnoli

Kontakt: womaninsidecz@gmail.com         
Iveta Cerniková +420 602 766 170