v sobotu a v neděli 18. a 19.února 2017 SEMINÁŘ RODINNÝCH KONSTELACÍ V RODINNÉM CENTRU MACEŠKA VE ZNOJMĚ SE SAMAPATT, ITASLKOU ASTROLOŽKOU

SEMINÁŘ RODINNÝCH KONSTELACÍ

v Rodinném centru Maceška ve Znojmě

S PRŮVODKYNÍ

SAMPATT ELIANA TOSCHI

v sobotu a v neděli 18. a 19.února 2017

CÍTIT SE NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ

PLNĚ PROŽÍVAT SAMI SEBE

BÝT SOUČÁSTÍ

UCTÍVAT SAMI SEBE A SVÉ VZTAHY

panda

Rodinné konstelace jsou inovativní metodou, díky které lze vnést světlo do dynamiky zděděné od své původní rodiny, které jsou důvodem mnohých životních problémů týkající se partnerů

a dětí, rodičů, peněz a profesního života, konflikty se sebou samými i s ostatními.

Prostřednictvím symbolických zástupců, kdy si účastník vybere osoby, které ztělesní reálné osoby zainteresované v původním problému, je možné odhalit a vyřešit tyto schované dynamiky, které drží danou osobu zablokovanou v minulosti, čímž jí brání v úspěchu a v realizování se

v životě.

Nejedná se tedy o psychologickou ani psychoterapeutickou práci, ale o cestu osobního růstu, která vede účastníka k vyřešení problematiky života, a to pouze vlastními silami.

Jedná se tedy o praktickou a okamžitou práci, která působí do hloubky osoby, se kterou se pracuje a na kterou působí to, co se děje v zastoupení a díky tomu tato osoba najde sílu vyřešit svůj vlastní problém.

Rodinné konstelace, které vypracoval Bert Hellinger, vyzvednou na světlo a rozpustí rodinné “léčky”, které se předávají z generace na generaci, a které jsou důvodem problémů, psychických a fyzických potíží.

Metoda rodinných konstelací přináší do vědomí schované dynamiky, které nás nevědomně pojí s rodinou a současně pomáhá znovu nastolit propojení s původními životními silami, původním řádem.

Tak, jak existuje řád ve slunečním systému, i když stále pokračuje transformace, stejně tak existuje rodinný systém. Odtud vychází název Rodinné konstelace. V rodinném systému platí smysl pořádku a rovnováhy, vědomí klanu, a proto každá křivda a nespravedlnost způsobená některým předkem, musí být vykompenzována některým nástupcem. Toto vědomí bere zpět osoby vyloučené a zapomenuté naší Duší a nevzdá se, dokud vyloučené osobě nebude znovu vráceno místo a důstojnost v našem srdci.

Přinesením původního řádu do systému se rozpustí “past” a tím je dovoleno lásce, aby proudila svobodně a “léčila”.

Přihlášky a zaplacení semináře je nutno provést nejpozději do 10.února 2017 u koordinátorky centra.

Stravování si účastníci zajišťují individuálně (možno použít kuchyňku centra). V případě zájmu je možný nocleh v prostorách centra ve vlastním spacáku za 100,- Kč .

S sebou:psací potřeby, papíry A4, deník, pohodlné oblečení, spacák nebo deku

Vici informaci: Iveta Cernikova  602766170

e-mail: womaninsidecz@gmail.com